نحوه کاشت هسته خرمالو در گلدان: آبیاری و نگهداری

خرمالو طبع گرمی دارد و یکی از درختان اصیل آسیایی است که بیشتر در کشورهای چین و ژاپن کاشته می‌شود. … ادامه خواندن نحوه کاشت هسته خرمالو در گلدان: آبیاری و نگهداری